kreativ coach
artisten

Överallt handlar det om möten och kommunikation, om tolkning av kroppsspråk och olika röstklanger. Om att vilja bli sedd och förstådd.

Ofta har någon efter en workshop i scenisk kör urbrustit: "Men de här övningarna och samtalen skulle vi ju behöva på mitt jobb!"

På Chalmers Tekniska Högskola gjorde jag regelbundet workshops i kommunikation och i presentationsteknik. Lärare, rektorer och skolpersonal jobbar jag också ofta med.

Kyrkan är en annan vanlig uppdragsgivare. Jag har haft många workshops för präster, kyrkomusiker och för övrig församlingspersonal. Vi vill oftast samma sak. Men hur ska vi nå dit?

KREATIV KONSULT PRESENTATION OCH KOMMUNIKATON
artisten

Hur fångar jag åhörarna i ett rum?
Varför lyssnar vi på en del men inte på andra? Vad beror det på?
Hur engagerar jag mina åhörare och skapar mer energi i rummet /föreläsningssalen?
Hur blir jag tryggare i att stå framför människor och tala och får ett mer personligt tilltal så att framförandet blir mer levande och engagerande.
Säger jag det jag vill eller kommunicerar jag omedvetet andra saker?

Vi gör enkla övningar i "Mål och Medel". Dvs, vad vill jag egentligen säga och vilka medel ska jag då använda för att nå mitt mål och eventuellt få bort det som mer eller mindre omedvetet ligger i vägen för att kunna få fram mitt budskap. Vi tolkar andra människor oavbrutet och blir också tolkade själva. Ibland inte som vi vill.


 

artisten

artisten

Övningar/Samtal som ger verktyg och kunskap för ökad medvetenhet om Kroppsspråk och Kommunikation, Röst, Närvaro, Riktning, Låg- och Högstatus. Vad kan jag göra redan innan jag ens börjat tala och hur får jag ett bra avslut?

När våra ofta invanda beteendemönster medvetandegörs, ökar möjligheten till bättre kommunikation, förståelse, öppenhet och lust. Genom att minska stress och onödig prestige hos oss själva, ges större möjlighet till mer kreativa arbetsformer, vilket skapar ett mer hälsosamt och inte minst vänligare klimat i arbetsvardagen.

HUR KAN DET SE UT?
artisten

10 st i en grupp ses t ex vid tre tillfällen med coachning för att göra presentationer inför varandra. I lugn och ro övar vi, får feedback. Vi prövar olika lokaler, ett mindre runt bord, litet rum och större aula. Är det skillnad?
Praktiska övningar med av deltagarna förberedda 5-10 minuters presentationer. Som om det var på riktigt.

Detta är ett exempel, former skräddarsys för varje tillfälle.

LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

Ledarskapsutbildningar är ytterligare exempel på uppdrag. Hur kan jag som ledare bli tydligare, kommunicera rakare, få mitt team att samarbeta så vi jobbar mot samma mål, hitta ny lust och förnyelse och få alla att känna sig viktiga och delaktiga i sk teambuilding.

 

meny meny meny meny meny meny meny meny meny meny meny