scenisk kör

artisten
artisten

Genom snart fyrtio år som medskapare, medlem och en av de två drivande i Konstnärliga Rådet i Sångensemblen Amanda, har jag fortfarande inte kommit fram till ett svar på vad Scenisk kör är.

Det kan vara så mycket. Eller så lite. Stora penseldrag. Eller små små. Det handlar om en scenisk medvetenhet. Vi kan vara många människor på en scen i en kör. Man kan lätt tro att man inte syns. Men när varje människa i en kör tar ett personligt ansvar och lämnar den privata delen i sig och blir sceniskt medveten, händer mirakel. Bara av det. Det räcker att en enda inte är närvarande, utan tänker på något annat, faller det hela. Så viktig är varje körmedlem. Börjar gruppen medvetet mentalt arbeta tillsammans i musiken, kopplar ihop sig till en körkropp, kan vad som helst börja hända med musiken, klangerna, kropparna rummet, publiken. Det är där, i den medvetna närvaron allt börjar.

artisten

Jag arbetar med begrepp som Närvaro, Lyssning, Scenisk Medvetenhet, Riktning, Kroppsspråk, Kommunikation, Kreativitet, Musikalisk Dramaturgi, också med att hitta större scentrygghet, såväl hos den enskilde körsångaren, som i kören som helhet.

Vad vill vi säga med vår körkonsert?
Hur ska vi uppnå det ?
Hur hittar vi det i gemensamma röstklanger?
Hur kan vi genom att koppla ihop oss i ”Körkroppen” plötsligt börja verka tillsammans både synligt och kroppsligt på ett djupare plan.
Hur kan man få igång kreativiteten i hela kören och hitta just vår körs unikhet?
Hur kan man enkelt väva samman körmusiken med rörelser, texter till en helhet, antingen genom att samla spridda körsånger från skilda genrer inspirerat av ett tema, eller levandegöra ett klassiskt traditionellt körverk på nya sätt?
Vad har vi för övriga kunskaper inom vår kör och hur kan vi använda oss av dem?

Med hjälp av enkla övningar som leder till samtal,
medvetandegör vi och ökar den sceniska närvaron och kommunikationen mellan körledaren och kören såväl som med publiken. Hur kan vi kommunicera och använda oss av hela scenrummet på olika konsertscener, kyrkor mm?

En kör är som ett litet samhälle, som en flock. En tillhörighet som man ofta har en stark kärlek till och som följer medlemmarnas liv också utanför repetitionerna. Vi tar olika roller, hjälper varandra och bygger tillsammans. Det sägs att det vi ägnar oss mest åt i Sverige, det är att sjunga i kör. De finns överallt, skolkörer, kyrkokörer, kammarkörer, poliskörer, allakansjungakörer, manskörer, damkörer, barnkörer, seniorkörer. Det är fantastiskt att vi är ett så sjungande folk. Det tänker vi nog inte alltid på. Dessutom visar fler och fler undersökningar på att det också är bra för hälsan. Läkare har på en del platser börjat skriva ut "Körsång" på recept.

Så sjung av hjärtat, sjung!

Sedan flera år skriver jag på uppdrag av Wessmans musikförlag en bok på temat. Slags kokbok/odlarbok i scenisk kreativitet för körer/körledare men även för andra som är intresserad av hur vi kan bli av med lite av all den prestige och rädslor som ofta står i vägen för vår personliga skaparkraft.

artisten

Körpodden Sveriges Körförbund

meny meny meny meny meny meny meny meny meny meny meny