artisten
artisten
artisten

MASTERCLASSES
artisten

Kanske det roligaste jag vet. Att tillsammans med ett tiotal hängivna sångare/instrumentalister samlas under några dagar eller längre och skapa ett rum ifred. Ett rum för musikaliskt undersökande och kreativa samtal. Oftast kommer deltagarna från olika genrer, operahus, musikalscener, rockscener. Jag har också haft dansare och skådespelare med lust att utveckla sin röst. Ibland är det en redan färdig ensemble som vill jobba.

I öppen masterclassform och med individuellt vald repertoar undersöker vi olika gestaltningsmöjligheter och reflekterar över resultaten. Genom en enkel värdeladdningsmetod (Mål och Medel) sätts de valda sångerna i olika specifikt dramatiska situationer, allt för att undersöka de musikaliska tolkningsmöjligheterna utan ett "rätt" eller "fel".

Vi arbetar runt förnyelse, förankring och fördjupad förståelse inom musikdramatisk framställning, där den personliga röstens, alternativt instrumentets olika uttrycksmöjligheter undersöks.

Detta kombinerat med övningar i närvaro, fokus, lyssning och riktning, ger sångaren/musikern nya verktyg och en större personlig tolkningsfrihet. Man börjar "leva sin musik" sceniskt medvetet.

WORKSHOPS
artisten

Hos körer, orkestrar, musikhögskolor,i musikklasser, på festivaler, i kyrkor på estetgymnasier, kulturskolor och folkhögskolor, för lärare och elever, i större och mindre ensembler, men även på andra typer av arbetsplatser gör jag workshops i scenisk musikalisk kommunikation.

Förutom en ren grundkurs i kommunikation, kan en workshop också innehålla arbete med andra kreativa uttryck, som att skriva texter, jobba fram rörelser, att skapa nya visioner.

Ibland börjar det med en workshop, så slutar det med en föreställning, som med Gbg Wind Orchestra. Jag bad orkestermusikerna skriva texter om vänskap, utanförskap, det internationella språket musik, barndomsminnen ur sina musikerliv. Sen skrev jag en pjäs med materialet som inspiration och satte upp föreställningen ”Blåsväder - Vänskap i vått och torrt”. Tillsammans, musiker ur orkestern, dirigenten och jag, berättar vi en historia om musik och vänskap om att passa in eller inte. Det blev inledningen till ett mångårigt samarbete med GWO i ungdomssatsningen Creo, där vi skapade föreställningskonserter som byggde på musik o text skrivna mest av ungdomar i nya arrangemang för orkestern.

Anci dansar
meny meny meny meny meny meny meny meny meny meny meny